tiistai 28. lokakuuta 2014

Multi- ja hypermedia

Multimedia

Multimedia koostuu erilaisten mediamuotojen, kuten äänien, kuvien, videoiden, animaatioiden, interaktiivisuuden, sekä tekstien yhdistelmistä.

Multimedian voi jakaa kahteen pääryhmään, lineaariseen, sekä epälineaariseen multimediaan.

Lineaarisen multimedian sisällön kulkuun käyttäjä ei itse voi vaikuttaa, jolloin tapahtuma toistuu samalla tavalla jokaiselle käyttäjälle eri käyttökerroilla (elokuvat, musiikkivideot, ym.).

Epälineaarisen median kulkuun taas käyttäjällä on oikeus vaikuttaa. Hyvinä esimerkkeinä epälineaarisesta mediasta toimivat erilaiset pelit ja opetusohjelmistot.

Hypermedia

Hypermedia on oikeastaan multimedian alalaji, jossa erilaiset mediamuodot ollaan yhdistetty hyperlinkein. Varsinaisesta multimediasta poiketen, hypermedia on vain epälineaarista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti